Side Image

DETTE ER NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) er en medlemsorganisasjon for norske sentrums-/næringsforeninger og kommuner. Sammen tilbyr vi et kompetansenettverk med bransjekolleger som er inspirerende, støttende og utviklende. NSU påvirker rammevilkårene for positiv utvikling av sterke by- og tettstedssentrum og gir medlemmene nyttige verktøy og fellesløsninger til utvikling av eget by- og tettstedssentrum.

Les mer
Side Image

MEDLEMMER

Norsk Sentrumsutvikling har medlemmer over hele landet og oppslutningen øker. Se hvem som er med her og kontakt oss gjerne hvis du ønsker å bli med i gjengen!
NSU medlemmer
Side Image

ARRANGEMENTER

NSU holder jevnlige digitale fagmøter og fysiske samlinger for medlemmer. Innimellom åpner vi også disse for interesserte som ikke er medlemmer. Se listen av nyeste gjennomførte og planlagte arrangementer.

Les mer
Side Image

AKSJON BYPOLITIKK

Norsk Sentrumsutvikling og medlemsforeningene i deltagerbyene ønsket i forbindelse med valget i 2023 å gi heder og oppmerksomhet til det partiet i byen som fører den beste bypolitikken. Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerte vi derfor AKSJON BYPOLITIKK for å avdekke  hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum. Les om hele aksjonen ved å trykke på knappen under.
Les mer
Side Image

VEILEDER SENTRUMSREGNSKAP

Et sentrumsregnskap skal gjøre byer og tettsteder i stand til å følge opp sentrumsutviklingen jevnlig, og gjennom monitorering av egen sentrumsutvikling være i stand til  fatte de riktige beslutninger for en positiv utvikling.

NB! Det har i senere tid skjedd endringer i datatilfanget som er omtalt i denne veilederen. Siden vil bli oppdatert. I mellomtiden ta gjerne kontakt via kristin@byen.no.
Les mer her

SAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDS-PARTNERE

MK
IMAS
KDD
Placewice
Mendo
Plaace
iGive
Gifty