HVA ER GOD BYPOLITIKK?

Bysentrum spiller en avgjørende rolle i egen kommune og region for å nå målsetningene om en bærekraftig utvikling, verdiskapning, tilhørighet og bolyst.

Byutvikling er både en profesjon og allemannseie. Sjelden går debattene høyere enn rundt små og store byutviklingssaker – gjerne når vedtak allerede er fattet og anledningen til endringer er minimert. Ofte tas det også viktige politiske avgjørelser som påvirker byutviklingen, men som ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Norsk Sentrumsutvikling og våre 38 medlemmer ønsker å bidra til at viktige saker som påvirker sentrumsutviklingen kommer tidlig nok på dagsorden og at det viktige politiske arbeidet blir synliggjort og forstått.

Utviklingen av bysentrum er i stor grad politisk styrt. Gjennom politiske vedtak legges rammene for utviklingen og gjennom politiske satsningsområder løftes mulighetene fram til realisering! 

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og medlemsforeningene i deltagerbyene ønsker å gi heder og oppmerksomhet til det partiet i byen som fører den beste bypolitikken.

Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerte vi derfor AKSJON BYPOLITIKK for å avdekke  hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum. 

Første del av aksjonen foregikk høsten 2022. Da holdt vi en møteserie i de seks deltagerbyene: Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, Mandal, Porsgrunn og Stavanger. Her gav vi partiene innspill om bysentrums rolle i lokal- og regional utvikling og NSU sine forventninger til hvilke temaområder de bør inkludere i sine respektive partiprogram.

Våren 2023 gjentok vi møteserien. Her la de lokale partiene lagt fram sine programmer. Deretter har lokale juryer gjennomgått samtlige lokale partiprogram og avgjort hvilket parti i hver by som har den beste bypolitikken. Deretter har en uavhengig nasjonal jury satt de seks vinnerne opp mot hverandre og kåret det lokalpartiet som har Norges beste bypolitikk!

Kåringen skjedde på et eget arrangement under Arendalsuka 2023.

- Norsk Sentrumsutviklings ambisjon og mål for Aksjon Bypolitikk var at aksjonen skulle bidra til at sentrumsutvikling tok et større rom i lokalpolitikken. Den nasjonale juryen ser at det har gitt resultater i alle de seks byene og vil gi heder til samtlige lokale vinnere. Det vil helt sikkert bidra til en styrket sentrumsutvikling ikke bare i disse seks byene, men at det kommer høyere på dagsordning også i andre bykommuner, sa Sverre Landmark under kåringen i Arendal. 

Du finner oversikt over vinnerne og juryenes begrunnelser i faktaboksen.