Top Image

Samarbeidspartnere

NSU samarbeider tett med en rekke offentlige og private instanser. NSU sine medlemmer tilbys rådgiving og gode rabattordninger hos våre foretrukne samarbeidspartnere.

Side Image

IMAS

NSU samarbeider tett med IMAS AS når det kommer til trafikk- og publikumstelling/registrering.

Side Image

MK Illumination

NSU samarbeider tett med MK Illumination AS når det gjelder vinter- og julebelysning.

Side Image

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NSU samarbeider nært med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som yter økonomisk støtte til NSUs prosjekt- og konferansevirksomhet. I arbeidet med å vitalisere sentrum har NSU gjennomført et treårig prosjektsamarbeid med (tidligere) Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for utredning og tilrettelegging av en norsk BID-ordning.