URBANITET OG BYLIV

DETTE ER NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Sentrum er byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser.
 

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) arbeider for at næringsliv, berørte myndigheter og forvaltningsorganer skal tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk. Det er et mål for NSU å vitalisere byens sentrum.

Les mer
Top Image

SENTRUMSKONFERANSEN 2021

Årets konferanse går av stabelen 23. september i samsending med Nordic Edge Expo. Konferansen sendes digitalt fra Stavanger. Digital deltagelse er gratis og med samme reservasjon kan du også melde deg på andre seanser under Expo (20.-23.09).

Nå er det også åpnet noen begrensede plasser for fysisk deltagelse – første mann til mølla!
Les mer her
Top Image

VEILEDER SENTRUMSREGNSKAP

Et sentrumsregnskap skal gjøre byer og tettsteder i stand til å følge opp sentrumsutviklingen jevnlig, og gjennom monitorering av egen sentrumsutvikling være i stand til  fatte de riktige beslutninger for en positiv utvikling.
Les mer her
Top Image

MEDLEMMER

Norsk Sentrumsutvikling er en medlemsorganisasjon med 38 sentrums-/næringsforeninger, grunneiersammenslutninger og kommuner over hele landet der NSU skal fremme medlemmenes interesser gjennom aktiv samhandling og samarbeid.
NSU medlemmer

SAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDS-PARTNERE

logo1
logo2
logo3